Σχετικά με το Academy-of-Code.com

Ο ιστότοπος Academy-of-Code.com ξεκίνησε ως ενθουσιώδης πρωτοβουλία των ανθρώπων που ίδρυσαν την infolearn το 2003.

H infolearn παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τη χρήση Η/Υ και Πληροφορικής Τεχνολογίας. Η δέσμευση για παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού λογισμικού που έδινε την δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης και εξάσκησης με εξατομικευμένους ρυθμούς μέσω μιας διαδραστικής εφαρμογής, του TEST4U. Το TEST4U έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 700.000 υποψήφιους, οι οποίοι χρειάστηκαν εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες πληροφορικής ή προετοιμασία για Εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Πληροφορικής, για περισσότερες από 19 εφαρμογές.

Η infolearn έχει αναπτύξει μία on-line πλατφόρμα εκμάθησης, με ελεύθερη πρόσβαση από όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο στην συγγραφή κώδικα. Μόλις έγινε ξεκάθαρο ότι η πλατφόρμα υπερκαλύπτει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα, το υλικό συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις επίσημες πηγές.

Η online πλατφόρμα εκπαίδευσης έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 50.000 μαθητές σε 41 χώρες από το 2014, κατά τη διάρκεια των επίσημων, προγραμματισμένων Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα. Ωστόσο η πλατφόρμα περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από απλό υλικό προς επίδειξη και πρώτη επαφή σε μία περίοδο μίας εβδομάδας ανά έτος. Αποτελεί ένα ισχυρό και δυναμικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να εξοικειώσει εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο με την συγγραφή κώδικα!

Οραματιζόμαστε την δημιουργία μιας κοινότητας αποτελούμενης από ενθουσιώδη μέλη τα οποία θα προωθούν την συγγραφή κώδικα ως τρόπο σκέψης σε μαθητές και θα τους βοηθήσουν να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται. Εάν διψάτε για μάθηση, ανεξάρτητα από την ηλικία σας, εάν είστε καθηγητής και σας ενδιαφέρει να διαδώσετε την συγγραφή κώδικα και να διοργανώσετε εκδηλώσεις, ή κάποιος επαγγελματίας του χώρου που θα αφιέρωνε μερικές ώρες για να μεταφράσει το υλικό στην μητρική του γλώσσα, σας προτρέπουμε να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας!

Εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε την προσπάθειά σας. Έχουμε κοινό όραμα.