Μάθημα 1 > Ξεκινώντας

A A A

Αυτό είναι το περιβάλλον εργασίας σας. Πριν ξεκινήσετε, κάντε κλικ εδώ για μια γρήγορη περιήγηση.
<?php 
    
echo 'Hello world!';
?>
Αυτός είναι ο κώδικας που βλέπετε στο πλαίσιο. Όπως βλέπετε, ξεκινάει με <?php και τελειώνει με ?>.
Αυτά ονομάζονται PHP tags και όλος ο κώδικας PHP πρέπει να περικλείεται από αυτά. Όταν ένα tag ανοίξει, πρέπει να κλείσει.
Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει το μήνυμα "Hello World!" στον φυλλομετρητή. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεςη για να το δείτε στην πράξη.
Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει η PHP είναι να καλέσει τη συνάρτηση echo, και να περάσει σε αυτήν το κείμενο στα εισαγωγικά, που στην περίπτωσή μας είναι το Hello World!.
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα είναι το ερωτηματικό στο τέλος της γραμμής. Καθορίζει το τέλος της εντολής και δεν μπορεί να παραληφθεί.
Παίξτε λίγο με την συνάρτηση echo και όταν είστε έτοιμοι πατήστε στο κουμπί ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ για να ξεκινήσετε τα δωρεάν μαθήματα.