Μάθημα 1 > Ξεκινώντας

A A A

Καλωσορίσατε στα δωρεάν μαθήματα MYSQL!
Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας σας. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε κλικ εδώ για μια γρήγορη ξενάγηση.
Εδώ θα μάθετε κάποια από τα βασικά, που θα σας βοηθήσουν στο ταξίδι σας στην MySQL.

Πριν «λερώσουμε τα χέρια μας» με εντολές SQL, πρέπει να αναφερθούμε σε κάποια βασική ορολογία.
Ξέρουμε ότι είναι βαρετό, αλλά κάντε κουράγιο.
Η MySQL είναι αυτό που αποκαλούμε DBMS. (Database Management System – Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων)
Από το όνομα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα DBMS είναι ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται την δημιουργία, συντήρηση και χρήση μια βάσης δεδομένων.
Τι είναι όμως μια βάση δεδομένων;
Όπως μας υποδεικνύει το όνομα της, μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων. Με άλλα λόγια, συναφή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα μαζί.
Για παράδειγμα, μια βίντεο λέσχη, μια βιβλιοθήκη και ένα κατάστημα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων για τις ενοικιάσεις τους, τις πωλήσεις τους, τους πελάτες τους, την αποθήκη τους κτλ..
Αλλά πώς οργανώνονται τα δεδομένα μέσα στην βάση δεδομένων;
Οργανώνονται με την χρησιμοποίηση πινάκων.
Οι πίνακες είναι μικρότερες συλλογές συναφών δεδομένων.
Ας πάρουμε το παράδειγμα της βίντεο λέσχης. Έχουμε ήδη την βάση δεδομένων με το όνομα videoclub.
Μέσα σε αυτή πρέπει να αποθηκευτούν πολλά διαφορετικά δεδομένα για τα μέλη, τις ταινίες, τις κατηγορίες των ταινιών, τις ενοικιάσεις κτλ..
Θα χρησιμοποιήσουμε πίνακες. Ένα πίνακα για τα μέλη, άλλο για τις ταινίες, άλλο για τις κατηγορίες των ταινιών κτλ.
Κάθε πίνακας θα περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες.
Ένας πίνακας αποτελείται από στήλες. Κάθε στήλη μπορεί να περιέχει μόνο ένα κομμάτι από τα δεδομένα.
Για παράδειγμα στον πίνακα members(μέλη) της βάσης δεδομένων videoclub θα είχαμε κάποιες από τις παρακάτω στήλες:
first_name (όνομα), last_name (επίθετο), birth_date (ημερομηνία γέννησης), registration_date (ημερομηνία εγγραφής), address (διεύθυνση), city (πόλη), post_code (ταχυδρομικός κώδικας) κτλ.
Κουράγιο, σχεδόν τελειώσαμε.
Ας το δούμε από μια άλλη οπτική.
  • Μια βάση δεδομένων είναι μια αποθήκη. Δεν μπορείς να έχεις μια αποθήκη μέσα σε μια αποθήκη, έτσι δεν μπορείς να έχει και μια βάση δεδομένων μέσα σε μια άλλη.
  • Μια αποθήκη μπορεί να έχει πολλά δωμάτια. Κάθε δωμάτιο είναι ένας πίνακας. Δεν μπορείς να έχεις ένα δωμάτιο μέσα σε ένα άλλο δωμάτιο, άρα δεν μπορείς να έχει και ένα πίνακα μέσα σε έναν άλλο πίνακα.
  • Ένα δωμάτιο μπορεί να έχει πολλά ράφια. Κάθε ράφι είναι μια στήλη. Δεν μπορείς να έχεις ένα ράφι μέσα σε ένα ράφι, άρα δεν μπορείς να έχεις και μια στήλη μέσα σε μια άλλη στήλη.
  • Τέλος, μπορείς να βάλεις κάτι σε ένα ράφι αρκεί να χωράει σε αυτό. Έτσι και στην στήλη μπορείς να αποθηκεύσεις κάτι σε αυτή αρκεί να «χωράει» σε αυτή. Θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό αργότερα.
Αυτό ήταν. Τώρα που ξέρετε τι είναι βάση δεδομένων, πίνακας και στήλη μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ για να ξεκινήσετε τα δωρεάν μαθήματα σας!