Μάθημα 1 > Ξεκινώντας

A A A

Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας σας. Πριν ξεκινήσετε, κάντε κλικ εδώ για να κάνετε μια γρήγορη περιήγηση.
<script type="text/javascript">
  alert('Hello World!');
</script>
Αυτός είναι ο κώδικας που βλέπετε στο δεξί πλαίσιο. Παρατηρήστε ότι ξεκινάει με <script type="text/javascript"> και τελειώνει με </script>.
Αυτές είναι οι ετικέτες JavaScript. Πρέπει να περιβάλουμε τον κώδικα μας με αυτές τις ετικέτες ώστε το πρόγραμμα περιήγησης να το εκτελέσει, σαν JavaScript. Αργότερα, θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ετικέτες. Αλλά ας τα χρησιμοποιήσουμε για τώρα.
Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος με το κείμενο "Hello World!". Κάντε κλικ στο κουμπί εκτέλεση για να το δείτε σε δράση.
Η JavaScript καλεί την συνάρτηση alert, και περνάει σε αυτή το κείμενο που βρίσκεται μέσα στα μονά εισαγωγικά, στην περίπτωσή μας Hello World!.
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα είναι το ερωτηματικό στο τέλος της γραμμής. Το ερωτηματικό, δηλώνει το τέλος της εντολής και δεν μπορεί να παραλειφθεί.
Παίξτε λίγο με την συνάρτηση alert , και όταν είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ για να ξεκινήσετε τα δωρεάν μαθήματα σας.