Μάθημα 1 > Ξεκινώντας

A A A

Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας σας. Πριν ξεκινήσετε, κάντε κλικ εδώ για να κάνετε μια γρήγορη περιήγηση.
<html>
  <head>
    <title>Hello world!</title>
  </head>
  <body>
    Hello world!
  </body>
</html>
Μπορείτε να δείτε τον κώδικα στο πλαίσιο δεξιά.
Περιέχει τις λέξεις html, head, title και body μέσα σε < και >. Αυτά ονομάζονται ετικέτες.

Δηλώνουμε την αρχή μιας ετικέτας εσωκλείοντας την μέσα σε < και >. Για παράδειγμα <body>. Αλλά κάθε φορά που ανοίγουμε μια ετικέτα, θα πρέπει να την κλείσουμε.
Δηλώνουμε το τέλος μιας ετικέτας εσωκλείοντας την μέσα σε < και >, αλλά αυτή τη φορά με μια επιπλέον κάθετο. Ακριβώς όπως αυτή </body>

Ο κώδικας HTML έχει μια συγκεκριμένη δομή, η οποία θα συζητηθεί στο επόμενο μάθημα.
Κάντε κλικ στο κουμπί ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ για να ξεκινήσουν τα δωρεάν μαθήματα σας.